Hem

Om oss

Medlems info

Kalender

Kontakt

Styrelsen

Galleri

 

Senast uppdaterad

2019-06-05

STYRELSEN I LAPPHEXORNA

Styrelsen består av nio medlemmar och väljs vid årsmötet.

Styrelsen träffas en gång varje månad för att planera och förbereda verksamhet och möten.

 

Ordförande: Rashida Johansson rashidajohansson@gmail.com 0702-574138

 Vice ordförande: Veronica C.Holm: veronica.c.holm@telia.com

Sekreterare: Carin Abrahamson: carin.abrahamson@telia.com

Kassör: Kaisu Blomstrand: kaisu66.kb@gmail.com

 

Övriga ledamöter:


Joanna Gullberg asia@bogullberg.se

Gunilla Stivall stivallg@gmail.com

Barbro Fock barbrofock@hotmail.com


 Suppleanter:

Kerstin Boge: kerstin.boge@gmail.com

Maria Kileby maria.kileby@gmail.com
Ansvarig för Lapphexornas hemsida:

Camilla Carlström Huusko camilla.huusko@gmail.com

Lapphexornas googlegrupp för medlemmar:

Ansvariga: Anita Fors fors.anita@gmail.com

 och Camilla C Huusko camilla.huusko@gmail.com

Redaktör för nyhetsbladet ”Lapptecken”:

Ulla Centergran ullacentergran@telia.com

Cirkelombud:

  Barbro Fock barbrofock@hotmail.com

Bibliotekarie:

 Lisbeth Widén lisbethwiden@gmail.com

Adressansvarig:

Kaisu Blomstrand kaisu66.kb@gmail.com