Hem

Om oss

Medlems info

Kalender

Kontakt

Styrelsen

Galleri

 

Senast uppdaterad

2017-02-14

 

STYRELSEN I LAPPHEXORNA

Styrelsen består av nio medlemmar och väljs vid årsmötet.

Styrelsen träffas en gång varje månad för att planera och förbereda verksamhet och möten.

 

Ordförande: Rashida Johansson rashidajohansson@gmail.com 0702-574138

 Vice ordförande: Veronica C.Holm: veronica.c.holm@telia.com

Sekreterare: Alou Karlgren: alou49@hotmail.com

Kassör: Kaisu Blomstrand: kaisu.blomstrand2@comhem.se

 

Övriga ledamöter:

Kerstin Boge kerstin.boge@gmail.com

Carin Abrahamson carin.abrahamson@telia.com

 Suppleanter:

Gunilla Stivall stivallg@gmail.com

 Joanna Gullberg asia@bogullberg.se

Maria Kileby maria.kileby@gmail.com

 


Ansvarig för Lapphexornas hemsida:

Camilla Carlström Huusko camilla.huusko@gmail.com

Lapphexornas googlegrupp för medlemmar:

Ansvariga: Anita Fors fors.anita@gmail.com

 och Camilla C Huusko camilla.huusko@gmail.com

Redaktör för nyhetsbladet ”Lapptecken”:

Ulla Centergran ullacentergran@telia.com

Cirkelombud:

Carin Abrahamson carin.abrahamson@telia.com

Bibliotekarie:

Lisbeth Widén

Adressansvarig:

Kaisu Blomstrand kaisu.blomstrand2@comhem.se